Wednesday, January 7, 2015

An Seán O EileLe blianta beaga anuas faighim glao fóin uair sa mhí ó dhuine a fhiafraíonn díom “Are you Seán O’Connor?”  Well, is léir gurb ea, agus i mblianta tosaigh an eachtra seo, d’admhaigh mé gurb é sin m’ainm.  A thúisce sin cloiste, áfach, leanadh na ceisteanna ar aghaidh, go béasach ar feadh i bhfad, mo dháta breithe nó na huimhreacha deiridh dem SSN uatha, agus ag an bpointe sin, chrochainn an fón.  Ní bhfaighim na glaonna seo ach ar an bhfón teaghlaigh agus ní riamh ar mo fón póca.  Ar ndóigh, níl uimhir mo fóin phóca foilsithe agus ní deacair teacht ar an iliomad Sean O’Connor ach ríomhaire a chur ag ransú na n-eolaithe fóin. 

Le mí nó dhó anuas tá athrú tagtha ar na glaonna.  Is i mbagracht nó i séimhe atá siad dulta agus is go luath ar maidin, go fiú roimh mo chéad chupán caife, a thagann siad.  Is nós dom anois a fhiafraí ‘cad é fá dtaobh de’ an glao, ach freagra ní bhfaighim.  Sé an guth fireann bagrach a ghlaoigh orm díreach agus muid ag bualadh amach chun an Nollaig a chaitheamh le clann an mhic is sine linn.  Ach maidin inniu, ba í “Sweetie” a bhí ar an bhfón agus mo chéile á fhreagairt. 

“Could I speak to Seán?” ar sí, an mhil, an mealladh agus an géilleadh le brath ar a guth.  Ní raibh an guth seo cloiste cheana ag mo chéile agus an fhiosracht ina súile agus í ag síneadh an glacadóra chugam.  Na ceisteanna céanna ag Sweetie agus an crochadh céanna agamsa. 

Is léir anois gur bailitheoirí fiacha iad na daoine bochta a bhíonn ar an bhfón, iad ar thóir scraiste nó scraistí atá ar chomhainm liom: lucht tréigthe clainne, lucht goidte cártaí creidmheasa, lucht claonsheiceanna nó daoine bochta nár íoc an bille gáis nó leictreachais. 

Agus tuige iad ag síorghlaoch?  Mar creideann siad go bhfuil Sean O eile sa teach linn, mac nó garmhac nó gaol éigin.  Agus an tuin chainte sin agam agus mé ag diúltú na n-uimhreacha a roinnt leo.  Tuige sin? Mar gur mídhleathach mé agus mé in éagmais carta.  Sin é, cinnte.  Coimeád ar an liosta é, nó tá rud éigin á cheilt aige.  Cinnte dearfa!