Friday, July 4, 2014

Focal Ón nGairdín


Fada ó scríobh mé focal faoin ngairdín.  Ní hé nach bhfuil raidhse ar siúl a bhféadfainn scríobh fúithi.  Leisce, is dócha.  Sin nó mé ag ceapadh go mbeadh sibh dubh dóite de bheith ag léamh faoin ábhar céanna uaim.  Sin ráite, áfach, seo chugaibh rud nó dhó nár thrácht mé orthu cheana. 
 

Go luath in earrach na bliana seo caite cheannaigh mé crann figí (crann fige a bheadh agam féin, ach ‘figí’ atá ag ‘focal.ie’). ‘Brown Turkey Fig’ atá air dar leis na heolaithe.  Pé ar bith é, chuir mé i dtalamh é, ní i bpota, agus, le teacht an fhuachta, thimpeallaigh mé le fonsa sreanga é agus líon an ciorcal laistigh le féar tirim agus duilleoga feoite.  Sin déanta, chlúdaíodh an t-iomlán le tarp agus ghuigh mé codladh go hearrach ar an gcrann beag.  I lár Bhealtaine bhaineas an cumhdach agus, ar m’anam, cé go raibh duilleoga na bliana roimhe feoite, bhí duilleoga úra ar an gcrann cheana féin.  Seo agaibh an crann cumhdaithe sa chéad phictiúr agus an crann i láthair na huaire sna cinn eile mar aon le crann figí eile a chaith an geimhreadh i bpota san íoslach.  Féach na figí beaga sa phictiúr deiridh.
Tá an t-uafás nithe eile ar siúl faoi láthair, ach a bhformhór, ní bhaineann siad leis an ngairdín agus ba leasc liom sibh a bhodhrú lena leithéid.