Sunday, May 12, 2013

An Gairdín go Nuige Seo


(5/10/20130

Níl ach píosa fíorbheag nach bhfuil treafa dí-charraigithe agam, píosa nach bhfuil ach 50 troigh cearnach ann, agus an chuid is mó de á húsáid mar láthair stórais d’adhmad tógála.

N’fheadar ar luaigh mé nach raibh mé sásta leis an leagan atá san Fhoclóir Talmhaíochta ar ‘dormant spray’ (‘sprae geimhridh’ atá acu air).  Sprae suanach an moladh sealadach a bhí ag Jenny Ní Chumhaill ón gCoiste Téarmaíochta dom.  Tá leasú déanta acu ar an moladh sin, leasú chun feabhais é.

dormant oil spray                            sprae m4 ola le linn suanachta

dormant spraying                            spraeáil f3 le linn suanachta

dormant oil spraying                       spraeáil f3 ola le linn suanachta

dormant spray                                 sprae m4 le linn suanachta

Seo mar atá an scéal inniu.  Seachas crann péitseoige nár tháinig fós, tá chuile bharr curtha:  piseanna, ionúin, leitís, biatais, raidisí, seallóidí, prátaí agus trátaí.  An fómhar seo caite chuir mé i dtalamh 20 giolcach breise sú craoibhe, agus cé mall roinnt díobh, dealraíonn go bhfásfaidh chuile cheann díobh.  San iomlán anois, tá 30 giolcach agam.  Chuile dhuine ag súil le subh, pióga agus coulis.   
I mbliana tá mé ag baint triail as arbhar buí, agus i gceapóg sa choill, morchal (morels).  Tá na crainn thorthaí uile i mbarr sláinte agus bláth, seachas crann beag amháin nár mhair an geimhreadh.  Crann piorra Áiseach ab ea é, crann ab éigean dom a athphlandáil an fómhar seo caite. 
Dearmad déanta agam ar chrann nua:  crann fige.  Is i dtalamh, seachas i bpota atá an crann seo ag fás agus beidh orm an-chúram a thabhairt dó má tá sé leis an ngeimhreadh a chur de.  Liosta fada treoracha faighte agam ón gcomhlacht a dhíol an crann liom. 
Más suim le haoinne agaibh tabhairt faoi na beacha láibe a thógáil, cuma cén tír ina bhfuil sibh, cuir r-phost chugam ag soconn1@comcast.net.  Tá treoracha agam anois agus féadaim ábhair tógála a mholadh agus, i gcás amháin, a sholáthar daoibh, ach costas an phoist a ghlanadh dom.

Friday, May 3, 2013

Saothar na mBeach Láibe

Ar na tomhais a bhíonn ar an ngarraíodóir sna bólaí seo a bhfuil crainn thorthaí aige a dhéanamh, tá cathain ar chóir na beacha láibe a mhúscailt ó chodladh an gheimhridh. Cuimhin libh na beacha céanna? Iad san a dhéanann pailniú ar chuile short bláth, ar bhláthanna úll, piorra agus silín ach go háirithe agus a dhéanann nead i dtollán beag a iann siad le láib? I mbliana, agus aimsir an earraigh aisteach ar fad, chinn mé, seachtain ó shin, ar na tithe beach a aistriú ón gcuisneoir san íoslach agus iad a chrochadh ar fud an ghairdín. 

 

Ceithre theach a bhí ullmhaithe agam anuraidh agus seo an ceann is gnóthaí faoi láthair agus é i ngar do chrann piorra Áisigh.  Tá mé ag ceapadh go bhfuil ar a laghad dhá chineál beach láibe ag saothrú dom sa teach seo; Osmia lignaria agus Osmia ribifloris.   Más suim leat na beacha seo, tá cur síos gearr orthu ag Wikipedia faoi teideal Mason bee. 

Tuilleadh eolais?  Seol r-phost chugam.