Monday, February 25, 2013

Mí an Ghanntanais?


Tá léite agam, áit éigin, go bhfuil nath sa teanga a ainmníonn na míonna de réir fáil ar bhia le linn na míosa sin, ach foinse níl agam a bhfaighfí na nathanna sin inti.  Rith an cuimhne sin liom le déanaí toisc gur ith muid an práta deireanacha de bharr prátaí na bliana 2012 Dé hAoine seo caite.  Tá cairéid fós againn sa chuisneoir agus biatais faoi fínéagar ach níl oiread is póirín fágtha de na prátaí toisc nach bhfuil fúm an cineál céanna práta a chur i mbliana.  Norkotah, cineál nár thriail mé cheana a bhí agam anuraidh, ach níor dhea-‘keeper’ iad, ró-thugtha don luath-phéacadh agus don glasachan, ainneoin gur coinníodh sa dorchadas iad agus gur íslíodh an teocht de réir a chéile ón Nollaig i leith.  (Gaeilge ar ‘keepers’ agus ar ‘greening’?) 

Thursday, February 21, 2013

An Pápa Deireanach?


Ná tóg ormsa é.  Más foinse an ráfla atá uait, dírigh ar an Ardeaspag Maoileachlainn (Ard Macha, 1094-1148) a bhfuil liosta fada de na Pápaí luaite leis.  Ar an liosta sin sé Benedictus XVI an dara Pápa ón deireadh agus beidh Petrus Romanus, an Pápa deireanach, mar chomharba air agus is lena linn siúd a bheidh deireadh le cathair na Róimhe agus beidh sin mar chomhartha go bhfuil An Breitheamh Uafar ar teacht. 
Féilire scanrúil eile? 

Friday, February 8, 2013

An Blizzard, Go Nuige SeoÉ díreach tosaithe, ag sleamhnú chugainn ‘ar choismeig choiligh’ mar a déarfá. Ach fainic a chairde, mar is ar Army Boots a bheidh sé roimh dheireadh an lae. Troigh go leith, mo thomhas. 

Tomhas lag.  A dhá oiread sin, ar a laghad.  Ceithre throigh i mbailte eile. 
 
 
 
 
 
Aiteal faoi Shneachta 
 
 
 
An Tairseach ar Maidin
 
 
 
 
Treafa Glanta Carntha