Tuesday, October 23, 2012

Lámh Acu ina Scriosadh Féin?Alt ag Fintan O’Toole in Irish Times an lae inniu.  Suimiúil mar alt é agus é ar a dhícheall idirdhealú a dhéanamh idir ‘náire fhónta’ agus ‘náire urchóideach’.  Dar leis, measann móramh de mhuintir na hÉireann go bhfuil an ghéarchúis gheilleagrach a bhfuil siad gafa léi tuillte acu de bharr a míghnímh le linn Ré an Tíogair agus go nglactar leis an ualach geilleagrach do-fhulaingthe atá brúite orthu mar chineál aithrí as peacaí an tsochaí.  Maíonn sé nach bhfuil na fiacha sin inghlactha agus go gcaithfear diúltú dóibh, agus mar shampla den chineál diúltú a rinneadh cheana, luann sé bunú an eagraíocht ‘Cherish’ a tharla 40 bliain ó shin.  Eagraíocht ab ea í a chuir go láidir agus go héifeachtach i gcoinne náire agus drochíde ban ar rugadh leanbh dóibh lasmuigh den phósadh. 

Cuimhin go beo liomsa samplaí den náire agus den drochíde sin sular dhírigh mé ar an tír seo agus is cuimhin bean óg a cailleadh de dheasca iarracht a rinneadh ginmhilleadh a imirt uirthi chun an náire sin a sheachaint.  Ní cuimhin liom go raibh aon easpa measa agamsa ar na mná sin ná ar a leanaí.  Ach ag filleadh dom ar argóint O’Toole agus an gaol a shíleann sé a dhéanamh idir cás na mban úd agus cás na tíre faoi láthair, i bhfianaise a bhfaca mé ar mo chuairteanna iomadúla ar Éirinn le linn Ré an Tíogair, tá’s agam go raibh lear mór de mhuintir na tíre ar mire le saint, le cearrbhachas eastáit réadaigh, le caiteachas gan srian, le fiachas gan teorainn, agus ní chreidim gurbh iad na forbróirí amháin a bhí gafa leis an saint chéanna.  Go deimhin, chonac féin pinsinéirí agus mná tí a chreid go leanfadh praghas tithe ag éirí go deo na ndeor agus a chuaigh i bhfiacha dá réir, ach seo anois acu lá na ndeor. 
An ceart ag O’Toole nuair a deir sé go bhfuil fiacha poiblí na tíre do-fhulaingthe agus go gcaithfear teacht  ar shlí chun an t-ualach a laghdú roinnt, ach dar liom féin ní ‘náire urchóideach’ a bhraitheann na daoine, ach ‘náire fhónta’ as a n-iompar mire, agus súil agam go bhfuil an ceacht foghlamtha acu, faoi dheireadh, ach ní rachainn i mbannaí ar an nguí sin.

No comments:

Post a Comment