Saturday, July 14, 2012

An IDA agus FDI don Bhliain 2011

Ar ndóigh, bíonn tuarascáil bhliantúil eagraíocht ar bith rud beag (nó rud mór) féinmholtach, ach is fiú súil a chaitheamh ar thuarascáil an IDA don bhliain 2011.  Táid ann a deir gurb é an ráta cáin chorparáideach amháin is cúis leis an FDI (foreign direct investment), ach tá a fhios ag madraí an bhaile nach é sin amháin atá i gceist agus comhlacht ag cinneadh ar infheistíocht a dhéanamh in Éirinn.  Bhí mé féin páirteach mar chomhairleoir do chomhlacht cógaseolaíochta Meiriceánach agus iad ag déanamh ‘due diligence’ féachaint arbh fhiú an tsaotharlann a bhí acu in Éirinn a fhorbairt.  Bí cinnte nárbh é an ráta cánach an cloch ba mhó ar an bpaidrín acu: fáil ar dhaoine a mbeadh a scileanna cuí acu, b’in an cheist ba mhó a bhí le freagairt againn.  Agus d’fhreagair, agus cruthaíodh 200 post dá bharr.  Anois, a chairde, caith súil ar an tuarascáil, as Gaeilge.

http://www.idaireland.com/news-media/publications/annual-reports/accesible-versions/2011/pdf/IDA-Annual_Report_2011-Irish.pdf

Thursday, July 5, 2012

Orgánach Abú?
Seans go bhfuil in bhur measc duine nó beirt a chreideann gur ‘fearr’ bia orgánach ná bia ‘neamhorgánach’.  Well a chairde, tá torthaí an fhiosraithe is déanaí ar an gceist seo ar fáil, agus creid é nó ná creid, ach níl puinn difir eatarthu.  Ach, deir tú, mórchomhlacht idirnáisiúnta a rinne an suirbhé, nárbh ea?  Dheara, níorbh ea.  Grúpa Orgánach Lochlannach a rinne agus a d’fhoilsigh.  Seo daoibh URL.

http://www.irishtimes.com/newspaper/opinion/2012/0705/1224319427071.html

Wednesday, July 4, 2012

Nótaí ón nGairdín (Tús Iúil)

Sárbharr piseanna. Lincoln le cur arís an bhliain seo chugainn.

An chéad bharr biatais bainte, beirithe, scabhta, stórtha i bhfínéagar.

Síolta biatais agus cairéid i dtalamh.

Gairleoga bainte:  triomaithe agus trilseánaithe cheana féin.

Deireadh le bláthú ar phrátaí.

Leitís as cuimse.  Baintear le siosúr.  ‘Gearr agus athfhás’. 

Bláthanna fireannaigh ag oscailt ar na puimcíní agus bachlóga baineannaigh le feiceáil.

An carn múirín ag coipeadh.  Gal ag éirigh as.  Breá liomsa an boladh, murab ionann agus daoine eile. 

Córas uiscithe ag feidhmiú.  Aisréadóir rothlach ar sheastán suite tríchosach d’airde 4 throigh.  Amadóir leis.  Dhá uair a chloig gach tríú lá, 5:30 – 7:30 am.  Soláthar uisce ó osán faoi thalamh ón teach go dtí An Fheirm.
Naomh Fiachra i réim.  Mé sásta le toradh na hoibre.