Friday, May 11, 2012

Nótaí ón nGairdín

Mion-nóta fánach:  An crann piorra áiseach atá ag fás mar espalier agam cois balla an gharáiste, is tearc an barr a fhaighim uaidh.  Easpa pailniú is cúis leis sin.  Dhá bhliain ó shin cheannaigh mé crann beag a raibh trí chineál piorra áiseacha beangaithe air.  I mbliana an chéad bhliain a bhláthaigh an crann nua agus b’álainn an radharc é.  Ní hamháin go raibh pailniú fónta ar an sean-chrann, ach bhí an crann beag nua breac le damhna torthaí.  N’fheadar an eol daoibh nach féidir ceadú dá leithéid?  B’éigean dom beagnach gach ceann díobh a bhaint sa chaoi nár fhág mé ach dhá bhleibe an ceann ar na trí bheangán. Loitfí an crann beag dá gceadóinn dó dul ar aghaidh leis an ualach a bhí air.  Focal scoir: nocht an chéad duilleog práta inné.

No comments:

Post a Comment