Friday, April 6, 2012

Cantoral.

Dé Máirt bhí sé d’ádh againn freastal ar chlár ceoil le haghaidh Seachtain na Páise in eaglais in New Haven. Planctus a thugtar ar a leithéid de chur i láthair caointeach agus ba é an grúpa Cantoral ó Dhámh Chruinne Éireann d’Ollscoil Luimnigh na hoirfidigh. Cé go raibh formhór na bpíosaí i Laidin bhí dhá cheann i nGaeilge; Seacht nDólás na Maighdine Muire (‘An chéad dólás a bhí ar an Maighdean’) agus Caoineadh Mhuire (‘A Pheadair, a aspail’). Cé go raibh cur i láthair ‘Caoineadh Mhuire’ sásúil, bhí an bhean a chan ‘Seacht nDólás’ thar barr ar fad sa chaoi go raibh na deora ag rith liom agus ag mo chéile, cé nár thuig sí focal de. Ar an drochuair níor tugadh le fios dúinn cérbh iad na hoirfidigh aonar agus ní raibh sé d’uain againn bualadh leo ag deireadh an taispeántais. Má bhíonn sé d’uain ag éinne agaibh freastal ar chur i láthair an ghrúpa seo, tapaigh an deis.

No comments:

Post a Comment