Monday, April 30, 2012

An Fheirm, Cuid a Dó
A: Úll.
B: Cuirín dubh.
C: Silín
D: Conbhaiscne, Nua
E: Conbhaiscne, Sean
F: Coll
G: Gairleog
H: Hiodrainsia
J: Seallóid
K: Asparagas
L: Fraochán Gorm
M: Pis
N: Spíonán
O: Piorra Áiseach
P: Práta
Q: Fíniúin
R: Sú craoibhe
S: Cró múirín
T: Gurd,
W: Uisce

Sunday, April 29, 2012

An Fheirm

Seo daoibh toradh mo shaothair, a chairde. Tá 2,300 troigh chearnach iata ag an bhfál agus an dian-obair chun an talamh a thabhairt chun míntíreachais geall le bheith críochnaithe. Níl uaim inniu ach spléachadh a thabhairt daoibh ar chruth an iomláin. Beidh a thuilleadh le rá agam amach anseo faoi na plandaí atá curtha i dtalamh agam. Inniu, áfach, dírím bhur n’aire ar dhuibhe na línte. Ionann líne dubh dúbailte agus ceapach ardaithe, líne singil agus gnáthcheapach san ithir. Ionann poncanna agus plandaí aonar.

Friday, April 6, 2012

Cantoral.

Dé Máirt bhí sé d’ádh againn freastal ar chlár ceoil le haghaidh Seachtain na Páise in eaglais in New Haven. Planctus a thugtar ar a leithéid de chur i láthair caointeach agus ba é an grúpa Cantoral ó Dhámh Chruinne Éireann d’Ollscoil Luimnigh na hoirfidigh. Cé go raibh formhór na bpíosaí i Laidin bhí dhá cheann i nGaeilge; Seacht nDólás na Maighdine Muire (‘An chéad dólás a bhí ar an Maighdean’) agus Caoineadh Mhuire (‘A Pheadair, a aspail’). Cé go raibh cur i láthair ‘Caoineadh Mhuire’ sásúil, bhí an bhean a chan ‘Seacht nDólás’ thar barr ar fad sa chaoi go raibh na deora ag rith liom agus ag mo chéile, cé nár thuig sí focal de. Ar an drochuair níor tugadh le fios dúinn cérbh iad na hoirfidigh aonar agus ní raibh sé d’uain againn bualadh leo ag deireadh an taispeántais. Má bhíonn sé d’uain ag éinne agaibh freastal ar chur i láthair an ghrúpa seo, tapaigh an deis.

Tuesday, April 3, 2012

Nótaí Ón nGairdín

Nóta a Trí (4/3/2012). Tháinig deireadh le prátaí na bliana seo caite ar an gcéad lá d’Aibreán. Níorbh annamh a leithéid fadó agus is as sin, is dócha a tháinig an nath ‘Aibreán an Ocrais’. Beidh prátaí na bliana seo á gcur i gceann coicíse, ach in a mhalairt de cheapach, ar ndóigh, agus saghas nua á thriall agam, Norkotah a thugtar orthu agus deirtear go mbíonn buannacht mhaith acu. An stoirm ghaoithe úd agus an stoirm sneachta a lean í, rinneadar slad ar chonbhaiscní An Chosantóra sa chaoi gur léir dom gur gá tosú ar ghlún nua den chrann céanna. Na cinn dhúchasacha, Cornus florida, seachas an saghas ón tSeapáin, Cornus kousa, a bhí uaithi agus an deireadh seachtaine seo caite chuireamar i dtalamh trí cinn nua; dhá cheann bhána agus ceann amháin bándearg. Ná crainn a roghnaíomar ag plandlann logánta, tá siad in ainm a bheith frithsheasmhach i gcoinne Anthracnose, Discula destructiva, galar fungach atá go forleathan sna bólaí seo le blianta beaga anuas.