Friday, March 2, 2012

Dhá Phictiúr
Faoi dheireadh chinn mé ar mo ‘scriptorium’ a athchóiriú. Bhí an seomra beag ag brúchtadh leis na leabhair, pictiúir agus memoralia a bhailigh mé ó shroich mé an tír seo breis agus daichead bliain ó shin. Roinn mé na leabhair i dtrí charn; le coimeád sa seomra, le coimeád thíos san íoslach agus le fáil réidh leo. Deachair fáil réidh le leabhar ar bith cuma cé chomh leibideach is atá sé, ach níl dul as. A rogha ag an leabharlann logánta, cúpla cnuasach seolta sa phost go dtí úinéirí nua agus an fuílleach anois dóite chun leictreachas a ghiniúint sa stáisiún áitiúil. Coicís a chaith mé leis an jab agus seo dearcadh ar chuid den toradh.

An pictiúr eile? Ba é a tharla go raibh giota beag d’arán caiscín éirithe stálaithe gur chaith mé amach an doras cúil é. Seo an t-iora a sciob chuige féin an blúirín, é suite ar ráille na deice ag cogaint leis.

1 comment: