Sunday, March 25, 2012

Nótaí ón nGairdín

Nóta a Dó (03/25/12)


Mar a thuair mé i gcéad nóta na bliana seo, bhí na piseanna i dtalamh roimh dheireadh Feabhra agus inniu chuir mé an dara dreas díobh sa cheapach chéanna. Aisteach ar fad an aimsir a bhí againn le breis is coicís anuas, an teocht 20°F níos airde ná mar is gnáth. Dá bharr sin, tá borradh faoi chuid de mo phlandaí agus mé buartha dá réir. Tuige sin? Well, an gcreidfeá go mbeidh íosteocht de 20°F againn anocht? Sin a deir na heolaithe agus sin ba fáth dúinne, agus muid fillte ón Aifreann ar maidin, clúdacha cosanta a chur ar Hiodrainsianna An Chosantóra agus ar cheann amháin de mo chrainn piorra. An crann céanna, tá sé óg fós agus díreach ag bláthú agus loitfear an barr má bhaineann an sioc leis na bláthanna. Thairis sin, tá chuile rud sa ghairdín ar fheabhas, seachas ar ndóigh, na tiúilipí atá ite cheana féin ag na fianna. Seo amharc daoibh ar chuid den cheapach thaobh bóthair ar maidin. Cuireann a leithéid gliondar ar mo chroí.

Sunday, March 18, 2012

Ceist an Dátheangachais.

Agus mé thart ar thosú ar an mbunscoil, is cuimhin liom m’athair agus deirfiúr leis ag argóint faoin bplean a bhí aige idir Ghaeilge agus Bhéarla a labhairt liom agus leis na leanaí eile ina mhuirear. Is cuimhin liom, freisin, gur léigh mé, tamall de bhlianta ó shin, píosa taighde in Nature nó Science a thuairiscigh go raibh log ar leith san inchinn ag gach teanga i leanbh a tógadh go dátheangach ón mbroinn, ach nárbh fhíor sin i gcás leanaí nár thosaigh ar an dara teanga go dtí go raibh siad 8+ bliana d’aois. Féach anois an t-alt seo in NYT an lae inniu. Suimiúil mar alt é.

http://www.nytimes.com/2012/03/18/opinion/sunday/the-benefits-of-bilingualism.html?hp

Saturday, March 17, 2012

Beannachtaí na Féile Oraibh Uile

Tar éis naoi mí ar dhroim na mara, d’éirigh leis an mac is óige linn seal trí lá a chaitheamh linn agus é ar a shlí go comhdháil míochaine i Las Vegas. Pé ar bith faoin láthair sin, ba mhór an chabhair é don seanleaid seo agus trinse á thochailt aige. Ach sin scéal don tsraith ‘Nótaí Ón nGairdín’.

Beidh an leaid céanna agus déanamh ar Bhunáit Chabhlaigh san Eoraip i gceann mí nó dhó agus An Cosantóir ag pleanáil cheana féin ar ghabháil trasna ‘chun na garleanaí a fheiceáil’. Ar ndóigh, beidh teangaire de dhíth uirthi feadh an ama. Dála an scéil, gabhann an bhean chéanna buíochas le Dennis as ucht a haire a dhíriú ar Google an lae inniu.

Beannacht Phádraig oraibh, cuma cén troigh lena gciceann tú nó mura gciceann tú le ceachtar díobh.

Friday, March 2, 2012

Dhá Phictiúr
Faoi dheireadh chinn mé ar mo ‘scriptorium’ a athchóiriú. Bhí an seomra beag ag brúchtadh leis na leabhair, pictiúir agus memoralia a bhailigh mé ó shroich mé an tír seo breis agus daichead bliain ó shin. Roinn mé na leabhair i dtrí charn; le coimeád sa seomra, le coimeád thíos san íoslach agus le fáil réidh leo. Deachair fáil réidh le leabhar ar bith cuma cé chomh leibideach is atá sé, ach níl dul as. A rogha ag an leabharlann logánta, cúpla cnuasach seolta sa phost go dtí úinéirí nua agus an fuílleach anois dóite chun leictreachas a ghiniúint sa stáisiún áitiúil. Coicís a chaith mé leis an jab agus seo dearcadh ar chuid den toradh.

An pictiúr eile? Ba é a tharla go raibh giota beag d’arán caiscín éirithe stálaithe gur chaith mé amach an doras cúil é. Seo an t-iora a sciob chuige féin an blúirín, é suite ar ráille na deice ag cogaint leis.