Wednesday, February 22, 2012

Nótaí Ón nGairdín 2012

Nóta a hAon

Ní fada uainn an tEarrach sna bólaí seo anois, óir den chéad uair i mbliana chonac inniu Plúiríní sneachta agus Dáthabhaí geimhridh (Erantis hyemalis; Winter aconite) agus thairis sin bhí ar mo chumas bheith ag treabhadh leis an mBurro. Mura dtéann an aimsir i ndonas beidh na piseanna i dtalamh i gceann seachtaine.

Sunday, February 19, 2012

Díomhaointeas an Gheimhridh

‘Ná lig sinn i gcathú’ a deir an paidir, ach ‘Lig Sinn i gCathú’ a bhí ag Breandán Ó hEithir i gceann de na húrscéalta is greannmhara dar léigh mé riamh, agus is eagal liom gurbh ag leanúint comhairle Bhreandáin seachas an paidir a bhí mé feadh an
gheimhridh, geimhreadh nach bhfuil a dheireadh sroichte againn fós in Connecticut.

Tá luaite liom gur garraíodóir mé agus le blianta beaga anuas táid ann a deir gur imithe thar fóir atáim i bhfianaise m’aoise agus mo dhroim fhabhtach. Pé ar bith é, ag filleadh dúinn ar an díomhaointeas úd agus a tharlaíonn dá bharr, ag tosú thart ar Lá an Altaithe agus ag leanúint gan staonadh gan stad go dtí lár Mhárta, tagann na catalóga ina gcaise; catalóga maisithe le pictiúir de bhláthanna, bláthanna de fhoirfeacht, idir chruth agus dhath, nach bhfaca neach daonna riamh; catalóga de chrainn, de ghlasraí, de shíolta agus d’uirlisí ilghnéitheacha a maítear fúthu go ndéanann siad beag is fiú den jab is déine. Cathú iad uilig, sea, cathú.

Agus mé ar bhunscoil logánta Rialto i bhfad ó shin is cuimhin liom na focail a bhí ag an sean-Chaiticiosma faoi ghéilleadh don chathú:

‘He who fails in small things shall fall by little and little.’

Beag a thuig mé ag an am nach do ghoid úll ó ghairdín na comharsan a bhíothas ag tagairt, ach do mhealladh na gcatalóga. Súimín beag as an gceann seo agus súimíní fíorbheaga as na cinn eile agus i ndeireadh na dála tá a leithéid seo agat.

Dhá chrann coill; Trí fhíniúin; Dhá thor spíonán; Tor cuiríní dubha; Dhá chrann silíní; Dhá chrann úll; Crann Piorra Áiseach; Sé Labhras Sléibhe; Dhá chrann cuilinn; Sé Helleborus agus cnuasach raithneacha le dul leo.

Is leor sin chun blaiseadh den liosta a thabhairt daoibh, mar nílim chun cur síos ar na cineálacha síolta atá seachadta cheana féin, síolta nach gcuirfear roinnt díobh i dtalamh go dtí mí Bealtaine (Edamame agus puimcín, mar shampla) ná ar na plandaí eile a cheannófar in am trátha, ar nós trátaí agus piobair.

Ar fheiceáil an liosta seo do Chosantóir na mBilí, ar sí “You poor man. Couldn’t you take is easy, for once?”

Fíor di, ach níl dul as agam, nó sin a deirim liom féin i gcoim na hoíche.

Monday, February 13, 2012

Lá ‘le Vailintín

Cothrom an lá seo gach bliain, tagann chugam mar a bheadh cogar milis im chluas cuid de na línte filíocht ghrá is ansa liom:

Éirigh chugam a rún;

A ghile, gluais liom.

Seo anois, tá an geimhreadh thart,

Tá an bháisteach glanta feasta,

Tá an tír seo againne faoi bhláth.

(Laoi na Laoithe)

*******************

Mo Ghrá go daingean tú

Lá dá bhfaca thú ag ceann tí an mhargaidh

Thug mo shúil aire duit

Thug mo chroí taitneamh duit

D’éalaíos óm mhuintir leat

I bhfad ó bhaile leat

(Caoineadh Art Uí Laoire)

Agus machnaím ar cé chomh foirfe is a oireann siad dom scéal féin agus gan oiread is smid aithrí orm dá bharr.