Tuesday, December 27, 2011

Easpa Measa, Aiteal Bánaithe

Cuimhin libh an t-iora sin ina shuí sa chrann aitil agus é ag cogaint ar na smeartha? Well, déanta na fírinne, b’annamh an radharc sin feicthe agam mar sí an éanlaith is mó a thaithíonn an crann sin, ach níor rith sé liom an cheist ‘tuige sin’ a chur. Agus mé ag iarraidh dlús a chur le gné de phlota scéil atá ar na bacáin agam agus mo chiondáil foighne geall le bheith ídithe, chaith mé súil amach ar an aiteal céanna agus, creid uaim é, tá sé geall le bheith bánaithe, gan ach an corr-sméar le feiceáil.

Thairis sin, níl éan ná iora le feiceáil ann. Fuascailt na faidhbe? Drochbhliain do na dearcáin agus na cnónna eile sna bólaí seo. Seans gur toradh é seo ar an stoirm uafásacha a bhí againn i mbliana; an hairicín agus an luathstoirm sneachta, ach táid ann a deir go leanann bliain sheasc bliain mhéith agus ba thorthúil na daracha anuraidh. Cibé ar bith é, chuaigh i dteagmháil le comharsa liom agus an rud céanna tugtha faoi deara aige. Fadhb againn anois; conas na héin a bheathú le linn an gheimhridh. an cúram sin ag Beathaitheoir na nÉan, ach go hiondúil bíonn foinsí eile bia ar fáil ón dúlra. ag ceapadh nach amhlaidh a bheidh an scéal le linn míonna an gheimhridh seo.

Friday, December 23, 2011

Wednesday, December 21, 2011

An Éigeandáil Reatha agus John Banville


http://www.nytimes.com/2011/12/18/opinion/sunday/irelands-diaspora-yet-again.html?_r=1&ref=europe

Ar uaire ni gá ach an t-aon tarlú amháin chun duine a dhaoradh go deo na ndeor. B’in a tharla idir mise agus John Banville. Tharla go raibh aintín liom ag filleadh ó dheasghnáth iarnóin Aoine an Chéasta gur chuala sí rí-rá agus ceol agus canadh ó theach agus í ag gabháil thart air. Agus an chlann uilig bailithe teach Joe O’Connor an Domhnach dár gcionn, b’in an scéal a bhí i mbéala cuile dhuine.

Blianta anonn, scríobh John Banville faoin eachtra sin agus é ag déanamh fonóid faoi lucht creidimh ag maíomh gur d’aon ghnó a d’eagraigh sé an cóisir glórach sin chun a dhímheas ar an Eaglais agus gach a mbain léi a chur in iúl do chosmhuintir an cheantair. Agus, by Dad, ach chuir. Iar léamh sin dom, níor theagmhaigh mé le focal ar bith dar scríobh sé go dtí maidin inniu.

Ba é a tharla nár léigh mé ainm an údair go dtí gur chríoch mé an t-alt. Agus cé go measaim nach bhfuil iomlán tuisceana aige ar mheoin an phobail in Éirinn faoi láthair, tá sciar mhaith de aige. An taon ghné nár luaigh sé go bhfuil a fhios ag formhór na ndaoine gur tharraing siad an tubaiste reatha orthu féin de bharr sainte, ceal féinsmacht.

Thursday, December 15, 2011

Cás Aindréis

Más duine tú nach eol dó cad a tharla d’Aindrias Ó Cathasaigh agus é díreach tosaithe mar eagarthóir ar ‘Comhar’ tá raidhse eolais le fáil ach dul go dtí an URL seo leanas

ceartaguscomhar.webs.com

(Tá rud éigin cearr le mo ríomhaire arís, mar atá nach féidir liom freagra ná aguisín a chur le mo phostáil féin. Sin is cúis leis an bhfreagra seo ar cheist f****iontach.)

Tuesday, December 13, 2011

ComharTá’s agam gur mhóidigh mé nach mbeadh aon teagmháil agam leis an iris seo ón am go ndearna siad feall ar Aindrias Ó Cathasaigh, ach tharla nach raibh mo shíntiús ídithe agus le déanaí feicim go bhfuil an-athrú tagtha ar leibhéal na scríbhneoireachta agus ar phroifisiúntacht an eagarthóra. Le heagrán nó dhó anuas dírítear ar ábhar amháin, Seán Ó Riada in eagrán Dheireadh Fómhair agus Brian Ó Nualláin/Myles etc san eagrán reatha. Fiú más fuath leat roinnt de na daoine atá bainteach leis an iris (agus tá beirt nó triúr leibideach ón ré náireach bainteach léi fós) b’fhiú €4 a chaitheamh féachaint an n-aontaíonn tú liom gur iris as an nua í.

Iora Sa Aiteal