Sunday, April 24, 2011

Oideas Nach Iondúil

Ar na leabhair cócaireachta atá ar an seilf againn tá ‘ The Secrets of Jesuit Breadmaking’ leis an mBráthair Rick Curry, C.Í. Is leabhar é atá ceadaithe agam go mion minic, ach le déanaí tháinig mé ar oideas ann a chuir ionadh orm agus a spreag m’fhiosracht sa chaoi go raibh orm tabhairt faoi. Sé is gné neamhiondúil don oideas seo ná go gcuirtear an taos isteach in oigheann fuar. Sin déanta agat castar an lasc go dtí 400° F agus fanann tú ansin ar feadh 40 nóiméad. Agus, ar m’anam, sár-bhullán ba thoradh don turgnamh. An bhfuil aon chur amach ag éinne agaibh ar an modh seo?

No comments:

Post a Comment