Sunday, August 22, 2010

Mar a Cailleadh an Iolaire

Mar is eol daoibh, is beag mo mheas ar an iris Comhar ón am a briseadh Aindrias Ó Cathasaigh as a phost mar eagarthóir agus is ionadh liom go bhfuil an iris chéanna ag teacht chugam mí i ndiaidh míosa ainneoin nár athnuaigh mé mo shíntiús. Sin ráite, áfach, má tharlaíonn gur féidir leat do lámh a leagadh ar eagrán Lúnasa, beidh alt thar a bheith spéisiúil le léamh agat. Agus an chéad chogadh domhanda críochnaithe, bhí an luamh aimireálachta HMY Iolaire ar a shlí ó Chaol Loch Ailse go Leodhas. Bhí 280 duine ar bord agus mairnéalaigh de bhunadh an oileáin a bhformhór, iad ag filleadh abhaile ón Eoraip. Briseadh an luamh ar charraigeacha i bhfogas do chaladh Steornabhaigh agus níor tháinig slán ach 75 duine. Sé atá san alt le Natalie Nic Shim ná cur síos agus anailís ar cheithre dán a cumadh i nGàidhlig faoin tragóid. Is fíorbheag mo thaithí ar an teanga sin ach bhí ar mo chumas brí a bhaint as cuid mhaith de na sleachta a chuireann an t-údar os ár gcomhair. Chuir an fhilíocht Anach gCuan i gcuimhne dom sa tslí gur cheadaigh mé mo chóip de ‘Filíocht na nGael’ gur léigh mé an dán sin ina iomlán arís. Is fiú an € 4 an chóip sin den iris.

No comments:

Post a Comment