Wednesday, June 23, 2010

Beirt Bheathaitheoirí, Duine Díobh ina Ainneoin Féin.Tá a fhios go forleathan go bhfuil mo chéile ina héan-bheathaitheoir díograiseach a bhfuil cúig ionad beathaithe aici ag imeall na coille ar chúl an tí. Ó thángamar go dtí an teach seo breis is fiche bliain ó shin tá thart ar chúig is tríocha cineál éin feicthe againn ag baint leasa as flaithiúlacht mo chéile. “thart ar” a deirimse mar níl muid ar aon aigne faoi éan amháin agus dá bharr sin tá ceithre is tríocha ag mo chéile agus cúig is tríocha agamsa. Pé ar bith é, ní raibh aon suim agamsa bheith im bheathaitheoir. A mhalairt ar fad a bhí i gceist agam, ach le cúpla lá anuas tá sé tugtha faoi deara agam go bhfuil ar a laghad dhá ainmhí á mbeathú agam. An mháthair-ghiorria a ndearna mé tagairt di ó chianaibh, tá a gnáthóg aistrithe aici go bun an ghairdín mar a bhfuil idir thorthaí agus glasraí ar fás agam. Dealraíonn gur cineál epicure í an giorria céanna siúd is nach n-itheann sí dem ghairdín ach na súnna talún, idir dhuilleoga agus thorthaí. Tá trí thom fraochán gorm agam agus na fraocháin ar cheann díobh ag aibiú faoi láthair. Chuaigh mé inné chun eangach a chaitheamh thart ar an tom sin d’fhonn na fraocháin a chosaint ar an éanlaith, ach b’in os mo chomhair siopmonc (Tamias) ag iniúchadh gach caoire agus ag ithe na cinn abaí. Níl eangach ar domhan a bheadh ina bhac ar an leaid sin.

Sunday, June 6, 2010

Anró an Gharraíodóra

Cuimhin libh gur chuir mé piseanna ag fás sa cheapach nua agus go raibh fúm trátaí a chur sa cheapach chéanna tráth a mbeadh na piseanna bainte agam? Well, tá na trátaí curtha agam, ach oiread agus pis amháin ní bhfuair mé. Tuige sin, deir tú. Well, bhí fás iontach maith sna piseanna, iad ag dreapadh suas maidí a bhí sáite agam san ithir. Trí throigh ar airde a bhí siad tráth a thosaigh siad ag bláthú agus ba ghairid go raibh faighneog in áit gach blátha agus suas le sé shíol bídeacha i ngach faighneog. Só, deir tú arís, tuige nach bhfuair tú oiread agus pis amháin roimh chur na dtrátaí? An teocht, sin an fáth. Le coicís anuas tá an teocht iarnóin idir 80 agus 90 céim, tosca a chuireann stop le fás piseanna. Inné ghlan mé na féithleoga as an gceapach agus chaith ar an gcarn múirín iad agus creid uaim nárbh éasca an cinneadh é. Tá deich mbliana ann ó d’éirigh liom barr piseanna a bhaint. Seans maith ann gurb í i mbliana an uair dheireanach a chuirfidh mé piseanna.