Sunday, May 30, 2010

GiorriachaTamall de bhlianta ó shin thugas cnuasach d’fhionnadh faoi deara i gceann de na ceapacha ag bun an ghairdín. Nuair a dhruid mé leis chorraigh rud éigin i lár an fhionnaidh. “Nead” ghiorria a bhí fionnta agam. Bhí ceithre ainmhí bídeacha ann, iad fionnaithe agus a súile ar oscailt. An lá dar gcionn ba léir go raibh ceann díobh marbh agus i rith na hoíche bhog an mháthair as an nead é. Cúpla lá eile agus bhíodar imithe. Tharla an rud ceannann céanna san áit cheannann chéanna an bhliain dar gcionn.
I mbliana, ar na jabanna a bhí ar mo liosta bhí cuas beag san fhaiche ar aghaidh an tí a líonadh agus síol a chur san ithir. Well, ní raibh tosaíocht ard ag an jab sin agus rinne mé dearmad de. Inné bhí mo chéile agus céile a dearthár ag déanamh timthriall ar an ngairdín gur thug siad faoi deara go raibh an cuas lán d’fhéar tirim agus go raibh ainmhithe beaga ann. Maidin inniu agus í ag dul i dtreo bosca na nuachtán thug Maris faoi deara go raibh an mháthair ag beathú a clainne agus nach raibh scáth uirthi roimh mo chéile. Anois díreach chuaigh mé féin féachaint cad tá againn sna fhaiche. Ag bun an cuais tá mám maith d’fhionnadh bán-liath agus sin mar a bhfuil na hainmhithe nua-bheirthe, iad ina gcodladh. Anuas orthu tá suas le ceithre orlaí d’fhéar tirim. N’fheadar cad a thug ar an mháthair a nead a dhéanamh i lár na faiche. Seans go raibh an cuas tarraingteach, gur thug sí faoi deara go bhfágaim airde de 3.5 orlaí san fhéar tráth a bhearrtha agus nach bhfuil cat ná cú againn. Pé ar bith é, murab ionann agus coiníní óga, beidh na giorriacha óga réidh chun taistil roimh dheireadh na seachtaine. Sa phictiúr tá cluas agus lapa le feiceáil ach zúmáil isteach.

Friday, May 14, 2010

RaithneachaMar is eol daoibh tá muid teanntaithe, timpeallaithe agus iata isteach le crainn sa chaoi go bhfuil an chuid is mó den ghairdín faoi scáth. B’in ba chúis dom suim a chur sna raithneacha mar tá lear mór díobh siúd ann a fhásann faoi scáth. Ar ndóigh, ní leor sin mar cháilíocht mar caitheann siad teas an tsamhraidh agus fuacht an gheimhridh a sheasamh chomh maith. Chuige sin is ball mé den Hardy Fern Foundation (www.hardyferns.org) agus is tríd an eagraíocht sin a fhaighim formhór na raithneacha atá agam.
Déarfainn go bhfuil triail bainte agam as tríocha cineál raithneach agus go bhfuil teipthe, ar chúis amháin nó ar chúis eile, ar a dtrian díobh siúd. Caitheann gach raithneach nua dhá bhliain i gceapach thrialach agus má thagann sé slán aistrítear é go láthair bhuan. Na raithneacha sa phictiúr, tá an dá bhliain sáraithe acu agus níor theip ach ar chineál amháin.