Tuesday, April 20, 2010

An Dabhach OlaNuair a d’aistrigh an comhlacht a raibh mé fostaithe ann na saotharlanna taighde ó Syracuse (NY) go Connecticut b’éigean dúinn dul ar thóir teach nua. Bhí an t-ádh linn gur thángamar ar theach i bhfogas leathmhíle do na saotharlanna. Rainse a bhí ann agus é suite ar acra talún, tobar sa ghairdín ar aghaidh an tí, córas séarachais sa ghairdín ar chúl an tí. 2200 troigh cearnach sa teach agus íoslach de 2000 troigh cearnach ag dul leis.

Bhí drochbhail ar an teach, ach bhí an comhlacht flaithiúil go leor sa mhéid gur bronnadh suim mhaith airgid orainn chun cibé costais breise a bhí againn a ghlanadh. Bhí go maith agus ní raibh go holc agus laistigh de bhliain bhí an teach cóirithe go sásúil againn; péint nua ar gach balla agus síleáil, urlár nua dara sa seomra suí agus na gairdíní fiáine á dtabhairt chun míntíreachais againn.

Go nuige sin ní raibh againn mar bhreosla téimh againn ach meatán, ach anois bhí ola mar bhreosla againn. Áit éigin faoi thalamh bhí dabhach ola a raibh toilleadh 2000 galún ann. B’iontach an rud é a bheith in ann fanacht go dtí lár an tsamhraidh chun ola a cheannach.

B’in ceithre bliana is daichead ó shin. San idirlinn tháinig athrú ar na dlíthe agus cé go rabhamar marthanaithe (grandfathered) fad ár saoil féin, ní bheadh an teach indíolta agus an dabhach fós sa talamh. Inniu lá na cinniúna. Tá an seandabhach ar siúl, dhá dhabhach nua san íoslach (660 galún: bhí 700 galún fágtha agam sa cheann faoi thalamh) agus an jab geall le bheith críochnaithe. Cinnte, beidh orm síol féir a scaipeadh ar an bhfód nocht, ach thairis sin is faoiseamh mór dúinn nach raibh sileadh ar bith ón seandabhach a bhí faoi thalamh le breis agus 37 bliain. Seo na fir ag gearradh poill sa dabhach chun ligean don fhear ó Sheirbhís Dóiteáin an bhaile gach rud a sheiceáil, rud a rinne.

5 comments:

 1. Nuair a cheannaíomar ár dtigh-ne timpeall 12 bliain ó shin, mhol an dlíodóir dúinn gurb é an chéad rud ba dúinn déanamh ná an deabhadh a bhí faoi thalamh againn a bhaint agus ceann nua a fháil. An chúis ba mhó do fhadhbanna iad, a dúirt. Rinneamar amhlaidh. Is dócha nach mbeadh fadhb ann, ach níobh fhiú dul sa tseans. An bhfuil sibh ag díol bhúr dtí?

  ReplyDelete
 2. Meatán a bhíodh agaibh mar bhreosla dáiríre? Nó an ionann meatán agus gás nádúrtha? Nuair a chloisim an focal meatán, is ar dhramhaíl agus ba a smaoiním.

  ReplyDelete
 3. Dennis : Is ionann iad. Muid le bheith sa teach seo go deo na ndeor.

  ReplyDelete
 4. Ach tagann deireadh le gach deo na ndeor.

  ReplyDelete
 5. "B’in ceithre bliana is daichead ó shin" Oh, oh. "Ceithre bliana is fiche" an leagan ceart.

  ReplyDelete