Wednesday, February 10, 2010

Géineacha agus Luas

San iris Science, 5 Feabhra, tá cur síos gearr ar chomhlacht nua i gcontae Chill Dara darb ainm Equinome. Deir Emmeline Hill, taighdeoir géineolaíochta i gColáiste na hOllscoile BhÁC, ar comhbhunaitheoir an comhlachta í, gur féidir idirdhealú a dhéanamh idir capaill ar fearr iad mar rábálaithe (sprinters) agus capaill a bhfuil seasmhacht níos buaine acu. Braitheann an t-idirdhealú ar thástáil ghéiniteach, ar chostas € 1000, a léiríonn cé acu an bhfuil dhá chóip den leagan T nó dhá chóip den leagan C den ghéin ‘myostatin suppressor’ ag an gcapall. Más leagan C amháin atá ag an gcapall, is fearr é mar rábálaí agus más leagan T amháin atá aige, is fearr seasmhacht an chapaill. Níl an bunpháipéar léite agam (caithim dul ar a thóir) ach déarfainn nach bhféadfaí rud ar bith a rá faoi chapall a bhfuil cóip amháin de C agus cóip amháin de T aige.

Cuireann sin i gcuimhne dom mé féin is m’athair, go ndéana Dia trócaire air, ag na rásaí i bPáirc an Fhionnuisce agus é ag iarraidh ‘form’ capaill a ríomhadh ó stair an chapaill faoi chúinsí éagsúla. Cé nár bhuaigh sé a lán, níor chaill sé mórán ach an oiread. Agus, ar ndóigh, fágann an tuarascáil seo i bponc mé faoi cén leagan den ghéin a bhí ag na hógmhná a theith chomh sciobtha sin uaim agus mé im óige.

1 comment:

  1. Chomh fada agus gurbh dhá cóip de T atá agat agus ag do bhean, nach cuma?

    ReplyDelete