Friday, November 13, 2009

Simpliú

Táid ann a bhfuil bua na dteangacha acu. Nílimse ar na daoine sin agus caithim a admháil go raibh an-deacracht agam agus mé ag iarraidh mo chuid Gaeilge a athshealbhú tar éis í a bheith curtha díom agam le tríocha bliain. Agus an cinneadh déanta agam go ndéanfainn an t-athshealbhú, ghlac mé go huile is go hiomlán leis an gCaighdeán Oifigiúil mar threoir. Táimse, faoi láthair, ag déanamh athbhreithniú ar an gcinneadh sin.

Cé gur bhain mé amach mo dhochtúireacht sa Cheimic Orgánach agus gur chaith mé tamall de bhlianta ag déileáil le comhdhúile ón nádúr, ba léir dom go raibh acmhainní taighde ann a bhí in easnamh ar an gcomhlacht a raibh mé fostaithe ann. Dhéanainn staidéar ar na réimsí nua sin agus, den chuid is mó, d’éirigh liom a áitiú ar mo bhainistíocht ligean dom tabhairt faoin réimse nua. Ba mhinic agus mé ag traenáil m’fhoireann nua go bhfuair mé amach go raibh bearnaí im’ chuid eolais féin. ‘Foghlaim trí mhúineadh’ a thugaim ar an bpróiseas sin.

Chinn mé an cleas céanna a ghlacadh chugam agus mé ag feabhsú mo chuid Gaeilge agus reáchtáil mé ranganna i scríbhneoireacht na Gaeilge ar an idirlíon ar feadh tréimhse de bhlianta. Cibé faoi chumas mo dhaltaí ag deireadh na ranganna, bhí feabhas ar mo chuidse den teanga ag a ndeireadh. Ina theannta sin, fuair mé léargas ar a dheacra is atá sé ag foghlaimeoirí castachtaí na teanga a bhreith leo. Anuas air sin, agus mé tar éis cuairteanna a thabhairt ar an nGaeltacht, ba léir dom nárbh ionann ar chor ar bith an teanga labhartha agus Gaeilge an CO. Go deimhin, i nGaeilge Ros a’ Mhíl, mar shampla, tá an tuiseal ginideach geall le bheith imithe le gaoth. Tá beartaithe agam triail a bhaint as ‘Gaeilge simplithe’ ar mo bhlag. Is simpliú dem chuid féin a bheidh á chleachtadh agam agus tá súil agam nach mbeidh sibh uilig sa mhullach orm de bharr an turgnamh seo.

3 comments:

 1. Maith thú, a Sheáin! Níor thug mé aon rian den triail seo faoi deara sa teachtaireacht seo (ach amháin "simplithe" gan séimhiú in "Gaeilge simplithe"). Ach tá mé ag tnúth le do roghanna a fheiceáil i do chuid teachtaireachtaí amach anseo. Ach cogar -- mura bhfuil siad réabhlóideach amach, an mbeidh ort iad a chur i mbold le go mbeidh muid in ann iad a aithint?
  ;-)

  ReplyDelete
 2. Bíonn an teanga scríofa i gcónaí níos caomhnaí ná an comhrá. Sa mhullach ar sin, réimse ar leith atá i gceist leis an gCO.

  Amharcaim ar bhlag mar chomhrá - réimse neamhfhoirmiúil. Is tábhachtaí liom an ábhar ná an foirm!

  Ceist eile foilseacháin i gcló.

  Lean ort, go bhfeice muid!

  ReplyDelete
 3. Fan leis an gcaighdeán led' thoil. Tá do thuairiscí breá soléir intuigthe cheana féin. ta an iomarca "eispeirimeinteála" ar súil ar an idirlíon - gach dara duine ag scríobh lena chóras litrithe féin. Ultra-chanúnachas ar thaobh amháin agus schríobhnóirí eile ag dul thar n-ais go dtí córas a bhí i réim i dtús an chéad sa chaite. Níl an CO gan locht ach déanann sé gnó.

  ReplyDelete