Sunday, June 21, 2009
Aguisín

A bPort Seinnte

Le seachtain anuas, níl oiread is beach amháin feicthe agam ag triall ar an mbeachtheach, go fiú le linn eatraimh ón bháisteach atá ár gciapadh le breis is seachtain. Bhí sé de nós agam suí ar chathaoir i ngar don bheachtheach agus mé ag glacadh scíth ón ngarraíodóireacht. Ní bheidh aon ionadh ar Denis a léamh gur thosaigh mé ag amú aistear na mbeach. Beagán faoi dhá nóiméad a thóg sé ón am a d’fhág beach an teach go dtí gur fhill sí. OK, sin tomhaiste agam, b’éigean dom a gceann scríbe a fhionnadh. Ceann scríbe amháin, a mheas mé a bheith i gceist, mar gurbh ionann do thimthriall gach aon bheach. Mo chomharsa béal dorais, Maureen, tá lear mór ródaideandrón aici agus bhí siad uilig faoi bhláth tráth a raibh mé ag faire ar na beacha. B’in ceann scríbe dóibh. Má fhéachann tú go grinn ar an dá phictiúr atá ag dul leis an aguisín seo, feicfidh sibh líon na dtollán líonta séalaithe agus feicfidh tú freisin go bhfuil cúpla beach le feiceáil ag béal tolláin. Tá siad marbh, a ndualgas comhlíonta acu, “worked themselves to death”, measaim. N’fheadar cá bhfuil na beacha eile ach is dóichí ná a mhalairt go bhfuilid básaithe freisin. Cronóidh mé iad. Súil agam go mbeidh rath ar an saothar agus go mbainfear leas as an mbeachtheach an bhliain seo chugainn.

2 comments:

 1. Requiescant in pace. Nó ar cheart dom a rá:

  Les abeilles sont mortes, vivent les abeilles!
  Tá na beacha marbh, go maire na beacha!

  ós rud é go ndearna siad cinnte de go mbeidh a leithéid arís ann.

  ReplyDelete
 2. Go Maire na Beacha

  Sea, Denis, go maire siad, ach is paidir nó guí é. Agus mé ar an meánscoil, tháinig dalta nua chugainn. B’as Sraith an Urláir i nDún na nGall dó agus é san ardchathair faoi choimirce aintín leis chun freastal ar Choláiste Mhuire, scoil lánGhaelach (ní raibh, go bhfios dom, aon trácht ar ‘Gaelscoileanna’ an tráth sin). Bhí a chuid Gaeilge rithimiúil sciobtha agus leath-dothuigthe dúinne, Dubs den chuid is mó. Cuimhin liom argóint idir an leaid, Maolíosa ab ainm dó, agus an Bráthar a bhí ag múineadh gramadach na teanga dúinn.
  “An modh foshuiteach,” arsan Bráthar.
  “An modh ‘guifeach’ (guítheach?) atá againne air,” arsa Maolíosa, “mar gur guí atá i gceist.”
  Agus sin an guí atá againne i gcás na mbeach. An t-ádh leo nach cnuasbheacha iad agus beag an seans go bhfuil galar na bhfídeog orthu, ach ós sna tolláin a chaithfidh an ghlúin nua an geimhreadh, tá mé idir dhá chomhairle cé acu ar chóir dom clúdach inslitheach (den chineál a chuirimid ar sconsaí seachtracha le linn an gheimhridh) a chur ar an bhfráma, nó ligean dóibh fulaingt sa tsíon.

  ReplyDelete